Processmätteknik 2 Kurskod: PROPRC02 Poäng: 100

Kursen processmätteknik omfattar punkterna 1, 3–4 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.