Industriell digitalisering Kurskod: PRNIND3 Poäng: 100

Kursen industriell digitalisering omfattar punkterna 7–9 under rubriken Ämnets syfte.