Produktutveckling 2 Kurskod: PRKPRK02 Poäng: 100

Kursen produktutveckling 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 10.