Produktionskunskap 1 Kurskod: PRDPRO01 Poäng: 100

Kursen produktionskunskap 1 omfattar punkterna 1–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.