Kulturplåtslageri Kurskod: PLTKUU0 Poäng: 100

Kursen kulturplåtslageri omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i kulturplåtslageri.