Byggnadsplåtslageri 4 Kurskod: PLTBYG04 Poäng: 200

Kursen byggnadsplåtslageri 4 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.