Byggnadsplåtslageri 2 Kurskod: PLTBYG02 Poäng: 200

Kursen byggnadsplåtslageri 2 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.