Byggnadsplåtslageri 1 Kurskod: PLTBYG01 Poäng: 200

Kursen byggnadsplåtslageri 1 omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.