Plåtslageriprocessen Kurskod: PLÅPLS0 Poäng: 200

Kursen plåtslageriprocessen omfattar punkterna 1–5 och 7–10 under rubriken Ämnets syfte.