Plåtslageri – grunder Kurskod: PLÅPLÅ0 Poäng: 100

Kursen plåtslageri – grunder omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar både byggnadsplåtslageri och ventilationsplåtslageri.