Dramapedagogik Kurskod: PEGDRA0 Poäng: 100

Kursen dramapedagogik omfattar punkterna 1–3 och 6–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.