Människors miljöer Kurskod: PEDMÄI0 Poäng: 100

Kursen människors miljöer omfattar punkterna 1–3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.