Odling i växthus 2 Kurskod: ODIODL02 Poäng: 100

Kursen odling i växthus 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2 och 7.