Naturbruk Ämneskod: NAU

Naturbruk omfattar olika verksamheter för produktion av varor och tjänster. Praktiska erfarenheter och naturvetenskaplig forskning har bidragit och bidrar till att utveckla naturbrukets metoder och redskap. Ämnet naturbruk är en introduktion till naturbrukets arbetsmiljöer med växter, djur, natur och skog samt yrken inom dessa områden. För att man bättre ska förstå dagens naturbruk och roll inom hållbar utveckling omfattar ämnet även naturbrukets historiska utveckling.