Natur- och landskapsvård Ämneskod: NAT

Naturbrukets branscher har ett ansvar att vårda natur- och kulturvärden samt att värna om den biologiska mångfalden. Natur- och kulturlandskapet är en del av vårt kulturarv och har i alla tider varit en inspirationskälla för konst, litteratur och musik. Genom natur- och landskapsvård skapas värden som har betydelse för kulturen och för rekreation och återhämtning. Ämnet natur- och landskapsvård behandlar skötsel och vård av natur- och kulturvärden. I ämnet behandlas också samspelet mellan naturen och människan samt biologisk mångfald och olika arters livsvillkor.