Naturkunskap 2 Kurskod: NAKNAK02 Poäng: 100

Kursen naturkunskap 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.