Naturvetenskaplig spets Kurskod: NAENAT30S Poäng: 50

Kursen naturvetenskaplig spets omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas kunskaper inom spetsutbildningens område.