Näthandel 1 Kurskod: NÄTNÄT01 Poäng: 100

Kursen näthandel 1 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.