Instrument eller sång 2 Kurskod: MUSINS02S Poäng: 100

Kursen instrument eller sång 2 omfattar punkterna 1–2, 4–5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–2, 4 och 7. I kursen behandlas fördjupade färdigheter inom valt instrument eller i sång.