Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 2 Kurskod: MOLMOB02 Poäng: 100

Kursen mobila maskiner – system- och diagnosteknik 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.