Mobila maskiner – system- och diagnosteknik 1 Kurskod: MOLMOB01 Poäng: 100

Kursen mobila maskiner – system- och diagnosteknik 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.