Mobila maskiner – kraftöverföring Kurskod: MOLMOB0 Poäng: 100

Kursen mobila maskiner – kraftöverföring omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.