Modersmål 1 Kurskod: MOEXXX01 Poäng: 100

Kursen modersmål 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3.