Modersmål – aktiv tvåspråkighet Kurskod: MOEMOD0 Poäng: 100

Kursen modersmål – aktiv tvåspråkighet omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 7.