Teleskoplastare Kurskod: MOBTEL0 Poäng: 100

Kursen teleskoplastare omfattar punkterna 1 och 3–10 under rubriken Ämnets syfte.