Mönsterkonstruktion 2 Kurskod: MNUMON02 Poäng: 100

Kursen mönsterkonstruktion 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.