Mönsterkonstruktion 1 Kurskod: MNUMON01 Poäng: 100

Kursen mönsterkonstruktion 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.