Matematik 5 Kurskod: MATMAT05 Poäng: 100

Kursen matematik 5 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.