Matematik 4 Kurskod: MATMAT04 Poäng: 100

Kursen matematik 4 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.