Matematik 3c Kurskod: MATMAT03c Poäng: 100

Kursen matematik 3 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.