Matematik 1b Kurskod: MATMAT01b Poäng: 100

Kursen matematik 1b omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.