Måleri – äldre måleritekniker Kurskod: MARMAR0 Poäng: 100

Kursen måleri – äldre måleritekniker omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 6.