Måleri 2 Kurskod: MARMAL02 Poäng: 200

Kursen måleri 2 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.