Måleri – dekorationstekniker Kurskod: MARMAE0 Poäng: 100

Kursen måleri – dekorationstekniker omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 6.