Specialkoster Kurskod: MALSPE0 Poäng: 100

Kursen specialkoster omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade färdigheter i ämnet.