Matlagning – specialisering Kurskod: MALMAL00S Poäng: 100

Kursen matlagning – specialisering omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt specialiseringsområde.