Maskintjänst 1 Kurskod: MAKMAS01 Poäng: 300

Kursen maskintjänst 1 omfattar punkterna 1 och 3–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 3. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.