Maskinbefäl Kurskod: MAKMAS0 Poäng: 100

Kursen maskinbefäl omfattar punkterna 2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 7.