Internationellt arbete Kurskod: MÄNINA0 Poäng: 100

Kursen internationellt arbete omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2.