Etik och människans livsvillkor Kurskod: MÄNETI0 Poäng: 100

Kursen etik och människans livsvillkor omfattar punkterna 1 och 3–6 under rubriken Ämnets syfte.