Ljudproduktion 2 Kurskod: LJULJU02 Poäng: 100

Kursen ljudproduktion 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.