Latin – språk och kultur 3 Kurskod: LATLAT03 Poäng: 100

Kursen latin – språk och kultur 3 omfattar punkterna 1–3 och 5–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.