Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem Kurskod: LARLAM0 Poäng: 100

Kursen larm-, övervaknings- och säkerhetssystem omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte.