Lastbilar – system- och diagnosteknik 1 Kurskod: LAPLAS01 Poäng: 100

Kursen lastbilar – system- och diagnosteknik 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.