Småreparationer – lackering Kurskod: LACSMA0 Poäng: 100

Kursen småreparationer – lackering omfattar punkterna 3–10 under rubriken Ämnets syfte.