Lackeringssystem Kurskod: LACLAC0 Poäng: 200

Kursen lackeringssystem omfattar punkterna 2–4, 6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.