Färg och dekorationslackering Kurskod: LACFÄR0 Poäng: 100

Kursen färg och dekorationslackering omfattar punkterna 2–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte.