Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1 Kurskod: LAALAS01 Poäng: 100

Kursen lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1 omfattar punkterna 1–2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte.