Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering Kurskod: KYLKYL0 Poäng: 100

Kursen kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering omfattar punkterna 1–3 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.