Kraft- och värmeteknik 1 Kurskod: KRAKRA01 Poäng: 200

Kursen kraft- och värmeteknik 1 omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.